Algemene Voorwaarden

Peter Wind - Papier / Kantoorvakhandel

Leveringsvoorwaarden:
Levering: Franco uw kantoor.
Levertijd: Normaliter; daags na bestelling, afwijkende levertijden worden in de offerte vermeld.
Levering op de dag van bestelling is in principe mogelijk mits voor 10.00 uur besteld en mits voorradig. Spoedeisende leveringen zijn altijd bespreekbaar, wij zullen in dergelijke gevallen altijd een oplossing voor u proberen te vinden.
Betalingen: Conform afspraak.

Eigendomsvoorbehoud:
Goederen welke wij aan opdrachtgever leveren blijven ons eigendom totdat alle daarvoor alsmede voor de daarmee verband houdende verrichtte diensten en / of werkzaamheden verschuldigde bedragen voldaan zijn, alsmede totdat een eventuele vordering wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst aan ons is voldaan.

Verkoopvoorwaarden:
Op al onze overeenkomsten zijn onze onze Algemene Leverings- & verkoopvoorwaarden van toepassing. Bij bestelling veronderstellen wij dat u op de hoogte bent van onze voorwaarden, welke wij u desgewenst zonder kosten zullen toesturen.


< terug